A Jedlik Ányos Szakkollégium több szakmai programot és lehetőséget is kínál tagjainak. A szakmai tevékenységeket az alábbi csoportokba oszthatjuk:

  • Szakmai munkavégzés
  • Jedlik Ányos Szakmai Napok diákkonferencia
  • Szakmai előadások, interjú-estek
  • Szakmai kirándulások, gyárlátogatások
  • Szakmai képzések, tréningek

Fontos, hogy a szakmai programjaink a szakkollégisták igényei szerint kerülnek kialakításra, és ők a prioritásuk mellett ingyenesen is vehetnek részt ezeken. Természetesen, több szakmai rendezvényünk nyílt a Pannon Egyetem vagy más felsőoktatási intézmény polgárai számára is.

A legfontosabb tevékenységünk a szakmai munkavégzés. Mivel szakkollégium vagyunk, az itt lakók szakmai (tudományos, kutató) munkát is végeznek. De hogy is néz ki ez a gyakorlatban?

A lakók legnagyobb része egyéni kutatást folytat, de vannak olyanok is, akik csoportban végzik munkájukat. A Szakkollégiumban szakmai témákat írnak ki a Pannon Egyetem oktatói, kutatói vagy külsős ipari cégek, szakemberek. A meghirdetett témákra lehet jelentkezni, majd az adott témavezető irányítása mellett a hallgatók bekapcsolódnak a szakmai munkavégzésbe, kutatásba. A gyakorlatban ezt pl. szakirodalmi összefoglaló készítésével, laboratóriumi munkavégzéssel, ismeretek bővítésével, matematikai vagy más modellek, számítások fejlesztésével, programkódok írásával, stb. lehet elképzelni. Nagyon fontos, hogy a tehetséggondozó programunk szerint segítünk az elsőéves, pályakezdő hallgatóknak. Jellemzően felsőbb éves Jedlikes irányítása mellett, csoportosan dolgoznak, az első évben főként szakirodalmi összefoglaló készítésével, magasabb szintű ismeretek elsajátításával foglalkoznak.

Ezek a kutatások aztán az év második felében kézzelfogható eredményt is hoznak: a lakók az éves munkájuk alapján elkészítik és leadják dolgozataikat a szakmai munkát koordináló szakkollégiumi seniornak. Ezeket a munkákat az Egyetemünk oktatóihoz, kutató vagy ipari szakemberek értékelik és bírálják. Az értékelések elkészülte után a Jedlikesek ezeket a munkákat a Jedlik Ányos Szakmai Napok diákkonferencián oszthatják meg hallgatótársaikkal, ami rendkívül jó lehetőség az előadói készségek fejlesztésére, a szakmai pályafutás megalapozására.

Az itt elsajátított készségeket illetve a kutatási eredményeket a Tudományos Diákköri Konferencián (TDK), illetve a szakterületükhöz kapcsolódó tanulmányi versenyeken, konferenciákon is lehet kamatoztatni. Vannak, akik Jedlikes szakmai munkájuk előrehaladtával az egyetemi tanszékek valamelyikén kapcsolódnak be kutatási projektekbe, vagy akár demonstrátorként órákat is adnak.

Év közben szakmai előadásokat, interjú esteket is szervezünk. Az előadókat és témákat a szakkollégisták igényeit is figyelembe véve választjuk ki. Az események célja, hogy a Jedlikesek világlátását szélesítse, megismertessen olyan követendő szakmai példákkal, tapasztalatokkal, amit az egyéni pályafutás során hasznosíthatunk. Ezek segítségével jobban megismerhetünk kutatási területeket, ipari cégek működését, kultúráját.

A kirándulások, gyárlátogatások alkalmával ipari létesítményekbe, gyárakba látogatunk, ahol a helyszínen is megismerkedünk a valóságban működő technológiákkal, folyamatokkal. Az elméleti tudás gyakorlati hasznosításában fontos szerepet játszanak  az ilyen tapasztalatok. Ilyen látogatások alkalmával a gyakornoki és karrier lehetőségekről is informálódunk, amely a későbbi karrierépítéshez hozzájárulhat.

A szakmai képzések, tréningek célja, hogy a ismereteinket, tudásunkat tovább bővítse. Egyes képzéseinken, sikeres vizsgát követően, képesítést lehet szerezni (pl. auditor képzések), de általánosan a képzések, tréningek sikeres elvégzéséről igazolást szoktunk adni. Ilyen képzéseken céltudatosan fejleszthetjük olyan ismereteinket, amelyek a későbbi pályafutásunk során sikeressé tehetnek bennünket. Nem elég a szakmai tudás, ezeket a gyakorlatban is megfelelően alkalmaznunk kell tudni, így hangsúlyt fektetünk a kommunikációs, konfliktuskezelési vagy nyelvi ismereteink fejlesztésére is.

Összességében véve a Jedlik lakói nagyon sokszínű szakmai tevékenységet folytatnak, amelyeket a szakkollégiumi közösség szorgalmaz, és lehetőségeihez mérten támogat is. A szakmai tevékenységeink az aktív szakkollégistáknak rendkívül hasznos fejlődési és tapasztalási lehetőségeket biztosítanak, amely versenyelőny lehet tanulmányaik vagy későbbi szakmai karrierjük során.