A Jedlik felől érdeklődők első kérdései között szerepel az, hogy mit takar a szakkollégium kifejezés. Sajnos egyértelmű meghatározást erre adni mi sem tudunk, ugyanis az országban működő szakkollégiumok sem értenek teljesen egyet abban, hogy mit takar az elnevezés. A Szakkollégiumi Chartában a következő, nagyrészt elfogadott meghatározás szerepel:

"A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése."

Általában véve egy szakkollégium alatt olyan, felsőoktatáshoz kapcsolható kollégiumot szoktak érteni, amelynek fő célja a tehetséggondozás, azaz a hallgatók szakterületi ismereteinek kibővítése. Ahogy a fenti idézetben is szerepel, a tehetséggondozás azonban nem csak a szakmai felkészültségre terjed ki, egy szakkollégium feladatkörébe sorolható az is, hogy társadalmilag is tevékeny értelmiséget neveljen. Összességében véve tehát egy szakkollégium tagjának lenni annyit jelent, mint a jövő társadalmi-szakmai elitjéhez tartozni. Persze az előzőekből már talán mindenkinek egyértelmű, hogy ezért meg is kell dolgozni, nem jön "csak úgy".

Számos híressé, sikeressé vált kutató, üzletember, politikus töltötte egyetemi éveit egy-egy szakkollégium intézményi keretein belül, mindenképpen érdemesnek tartjuk az ő példájukat követni. A szakkollégiumokról és a szakkollégiumi mozgalomról bővebben a szakkoli.hu oldalon olvashatsz, Kedves Látogató!