Eredményeink

A 2013-as ITDK-n a Jedlik Ányos Szakkollégium graduális hallgatói közül 8 vett részt a megmérettetésen. A versenyen résztvevő Jedlikes szakkollégisták közül mindenki helyezést kapott.

I. helyezett szakkollégistáink

Nemes Evelin: Foszfit ligandumok sztereo-elektronikus tulajdonságainak vizsgálata palládium-katalizált aszimmetrikus allil-helyzetű szubsztitúciós reakciókban
Témavezető: Dr. Bakos József, Farkas Gergely
Kémia és Vegyipar Szekció – Szerves és Szervetlen Kémia Tagozat

Fónagy Orsolya: A benzolszulfonsav hidroxileződött köztitermékeinek fotokatalitikus bomlása
Témavezető: Szabóné dr. Bárdos Erzsébet
Kémia és Vegyipar Szekció – Szerves és Szervetlen Kémia Tagozat

 

II. helyezett szakkollégistáink

Mocsári Maja Kinga: Királis tioéter-foszfin ligandum előállítása és vizsgálata aszimmetrikus allilezési reakciókban
Témavezető: Dr. Bakos József, Farkas Gergely
Kémia és Vegyipar Szekció – Szerves és Szervetlen Kémia Tagozat

Pőcze Dániel: Reaktorelfutás bekövetkezésének jelzésén alapuló optimális rátáplálási
trajektória meghatározása
Témavezető: Dr. Varga Tamás
Műszaki Szekció – Folyamatmérnöki Tagozat

Kadanoczki Helga: Gráfbányászat - Fertőzés szimuláció SIRS modell alapján
Témavezető: Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes
Informatikai Tudományi Szekció - Műszaki Informatika Tagozat

 

III. helyezett szakkollégistáink

Fóty Nikolett: Mikrokapszulázásra alkalmas polimerek adszorpciós és felületi energetikai vizsgálata
Témavezető: Dr. Dallos András, Járvás Zsuzsa
Kémia és Vegyipar Szekció – Felületi és Anyagszerkezeti Vizsgálatok Tagozat

Gorgosilits Kata Krisztina: Biomassza hidrolízis paramétereinek vizsgálata
Témavezető: Bocsi Róbert, Rippelné dr. Pethő Dóra
Kémia és Vegyipar Szekció – Biotechnológia Tagozat

Torgyik Tamás: Szakaszos kémiai reaktor receptúrájának optimalizálása több célfüggvény szerint
Témavezető: Tóth László Richárd
Műszaki Szekció – Folyamatmérnöki Tagozat

 

Gratulálunk a Jedlikes hallgatók szép teljesítményéhez!

A 2013/2014-es tanév kezdésével a Szakkollégium lakói néhány rangos elismerést kaptak.

Köztársasági Ösztöndíj

  • Éles András (Mérnök informatikus alapszak)
  • Fehér Klaudia (Vegyészmérnök mesterszak)
  • Orosz Ákos (Mérnök informatikus mesterszak)

Dr. Marton Gyula MÉRTÉK díj

  • Nemes Evelin (Vegyészmérnök alapszak)

Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Eötvös Lóránd Hallgatói Ösztöndíj

  • Fónagy Orsolya (Környezetmérnöki mesterszak)

A Műszaki Informatikai Kar évnyitó ünnepségén Rangos versenyeken elért kiváló teljesítményéért oklevelet kaptak

  • Orosz Ákos
  • Róth Gergő

Matematika tanszék által a Pannon Egyetem elsőéves hallgatóinak meghirdetett feladatmegoldó verseny Műszaki Informatikai Kar kategóriájában elért III. helyezéséért:

  • Stágel Bálint

Ariel Internet Mathematical Olympiad versenyen szerzett Bronze Medal elismerést:

  • Éles András

Gratulálunk a Jedlikes hallgatók szép teljesítményéhez!

A Jedlik csapata szerezte meg a Koli7 legfőbb rendezvényének a Kolik Határok Nélkül Nagyvetélkedő
I. helyezését!


Az eredményhez gratulálunk a versenyen résztvevő Jedlikes Csapatnak és a Csapatkapitánynak, akik önzetlenül segítettek, dolgoztak, éjszakáztak és képviseltek minket  a versenyen.

Idén is megrendezték Kopogtató Tábort, amin a kollégiumba költöző elsőéves hallgatók vettek részt, megismerték saját és az Egyetem többi kollégiumait, azok lakóit, hasznos ismereteket gyűjtöttek a szemeszter kezdéshez. A Kopogtató Táborban hagyomány, hogy a gólyák csapatokat alkotva vetélkednek egymással, ahol próbára teszik ügyességüket, kitartásukat, kreativitásukat, miközben a csapat egységéről is tanúbizonyságot tesznek.

Az idei évben, az I. helyezést a Jedlik Ányos Szakkollégium - Hotel Magister 4. szint - Központi Kollégium 1. szint gólyáiból álló JMK csapat nyerte el. A kiváló eredmény jól példázza, hogy a Pannon Egyetem kollégiumai között sikeres, konstruktív munka folyik, és hogy összetartó, egymásért is dolgozó csapatot alkotnak.

Gratulálunk mindenkinek, aki részt vett az eseményen, különösen a nyertes csapat tagjainak, a gólyáknak és patronálóknak, hogy lelkesedéssel, kitartással győzelemre segítették a csapatot!

A 2011. május 5 és 7-e között Baján megrendezett 33. Hajós György Országos Matematika Versenyen, Éles András, a Jedlik Ányos Szakkollégium elsőéves mérnökinformatikus hallgatója, egyéni versenyben 108 társa közül 1. helyezést ért el.

Eredményéhez ez úton is gratulálunk!

Forrás és bővebb információ: Pannon Egyetem honlapja